základní informace o ČSOP Tachov

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. V současné době má téměř 10000 členů. V řadách ČSOP naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi.

Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou.

Základní organizace ČSOP Tachov vznikla v roce 1980. Její činnost je různorodá a bohatá, od vlastní práce v chráněných územích, přes osvětovou činnost až po účast ve správních řízeních. V současné době (r. 2010) má ZO ČSOP Tachov dvacet členů.

Od roku 1997 fungoval při ZO ČSOP Tachov kroužek mladých ochránců přírody (MOP), vychovávající mládež k ochraně a obnově přírody. V roce 2009 byla činnost kroužku pozastavena.