Lidická hrušeň (25.5.2012)

Středa 27 Únor 2013 at 5:07 pm.

V květnu t.r. uspořádalo Město Tachov vzpomínkovou akci nazvanou Den pro Lidice. Duší akce byla p. Ilona Gonová. Kromě besedy s přeživšími lidickými ženami a dětmi bylo součástí akce i vysazení roubovance památné hrušně, která jediná přežila vyhlazení obce v roce 1942.

lidická hrušeň 2012/1 lidická hrušeň 2012/2 lidická hrušeň 2012/3

Místo pro výsadbu bylo zvoleno v Genovém sadu krajových odrůd ovocných dřevin, o který pečuje OS Genové sady Tachovska a pracovně se na péči o něj podílí naše ZO ČSOP Tachov.

Slavnostního vysazení hrušně se kromě zmíněných lidický žen a dětí zúčastnili představitelé města Tachova, senátoři p. Smutný a p. Nenutil, krátkou vzpomínkou lidické události vzpomenuli zástupci jednotlivých církví.

lidická hrušeň 2012/4 lidická hrušeň 2012/5 lidická hrušeň 2012/6