Monitoring žábí migrace (03-04.2012)

Středa 27 Únor 2013 at 4:50 pm.

Na silnicích umírají pod koly aut ročně tisíce živočichů. K nejbezbrannějším z nich patří obojživelníci. Na upozornění paní Marie Janů jsme letos prováděli monitoring jarní migrace obojživelníků v okolí VN Lučiny...

Akci odborně garantovala Eva Barešová z odboru životního prostředí MěÚ Tachov. Silnici od Mýta kolem Lučiny rozdělila do několika spádových úseků, na nichž pak v březnu až dubnu několik dobrovolníků střídavě sledovalo četnost usmrcených žab. Výsledky byly poskytnuty CHKO Český les. Doufáme, že mohou být využity pro návrh opatření ke zmenšení počtu usmrcených obojživelníků.

monitoring žab 2012/1 monitoring žab 2012/2 monitoring žab 2012/3