Pokračování projektu Tůně v roce 2011

Úterý 07 Únor 2012 at 5:35 pm.

Na podzim 2011 ČSOP Tachov ve spolupráci s Gymnáziem Tachov a za podpory města Tachova připravili a realizovali pokračování projektu „Tůně“, jehož cílem je obnova zanikajících tůní a drobných vodních ploch v Tachově a jeho blízkém okolí...

V tomto druhém roce projektu byly vytipovány tůňky v následujících lokalitách:

Minerálka – tůň u vodáků č. 1

Minerálka – tůň u vodáků č. 2

Minerálka – náhon Mže u kynologů

Malý Rapotín – zaniklý rybník pod Benzinou

Ze zaniklých tůní studenti tachovského Gymnázia pod vedením Mgr. Petra Křížka nejprve vynosili komunální odpad a odklidili napadané větve a dřevní hmotu. Následně bylo provedeno částečné odbahnění prohlubní a v některých případech vytvořeny vzdouvací zemní hrázky pro zvýšení vodní hladiny.

Cílem těchto prací je obnova a vytváření vhodných biotopů pro ohrožené obojživelníky a další vodní organismy. Projekt bude pokračovat i v dalších letech.

 

Jiří Krupička podle podkladů Miroslava Rolka, únor 2012

 

u dubu pod sjezdovkou kráter u dubu pod sjezdovkou náhon u kynologů před akcí náhon u kynologů po akci u vodáků před akcí

u vodáků po akci