Výlet za mokřady Českého lesa

Neděle 23 Květen 2010 at 7:56 pm.

botanická exkurze Dyleňským lesem u Tří Seker (22.5.2010)

Správa CHKO Český les uspořádala v sobotu 22.5.2010 exkurzi po mokřadech v severní části Českého lesa, jíž se zúčastnilo i několik členů ZO ČSOP Tachov. Botanik a znalec zdejší přírody Petr Mudra nás provedl po trase od zrušené obce Slatina přes rybník Kajetán až do cíle v Plánské Huti. Na několika převážně mokřadních lokalitách jsme viděli řadu zajímavých a vzácných rostlin, např. všivec lesní, masožravky rosnatku a tučnici, prstnatce májové, sedmikvítek evropský, ďáblík bahenní, plavuně a mnoho dalších.

Nejedlá houba ucháč obecný Náš průvodce Petr Mudra Rosnatka okrouhlolistá Někdy to jinak nejde Masožravka tučnice obecná po obědě Prstnatec májový Porosty ďáblíku bahenního na rybníku Kajetán Pavouk lovčík vodní