Návštěva v Tännesbergu (1.12.2012)

Středa 27 Únor 2013 at 5:29 pm

Tradičně počátkem prosince navštěvujeme kolegy z Bund Naturschutz in Bayern e.V. Společnému posezení v lesácké chatě tentokrát předcházela vycházka po naučné geologické stezce v okolí obce Tännesberg.

návštěva Tännesberg 2012/1 návštěva Tännesberg 2012/2 návštěva Tännesberg 2012/3 návštěva Tännesberg 2012/4

Výstava ovoce a zeleniny (září 2012)

Středa 27 Únor 2013 at 5:26 pm

Ovoce z Genového sadu krajových odrůd ovocných dřevin u Tachova se letos na podzim objevilo na dvou výstavách. Na okresní výstavě Českého zahrádkářského svazu v Tachově (společenský sál kina Mže) a později i na krajské výstavě ČZS v Plzni – Bolevci. Celkem jsme představili kolem 25 odrůd ovoce, především jablka a hrušky, ale také jeřabiny a nashi.

výstava čzs 2012/1 výstava čzs 2012/2 výstava čzs 2012/3

Zájezd na Chomutovsko (16.6.2012)

Středa 27 Únor 2013 at 5:19 pm

Skupina asi 20 ochránců se vypravila na celodenní zájezd na Sokolovsko a Chomutovsko. Zastávek bylo několik. Začali jsme pátráním po velké kolonii břehulí na okraji jámy ... , kde jsme si připadali jak v měsiční krajině.

chomutovsko 2012/1 chomutovsko 2012/2 chomutovsko 2012/3

více

Lidická hrušeň (25.5.2012)

Středa 27 Únor 2013 at 5:07 pm

V květnu t.r. uspořádalo Město Tachov vzpomínkovou akci nazvanou Den pro Lidice. Duší akce byla p. Ilona Gonová. Kromě besedy s přeživšími lidickými ženami a dětmi bylo součástí akce i vysazení roubovance památné hrušně, která jediná přežila vyhlazení obce v roce 1942.

lidická hrušeň 2012/1 lidická hrušeň 2012/2 lidická hrušeň 2012/3

více

Vítání ptačího zpěvu (13.5.2012)

Středa 27 Únor 2013 at 4:56 pm

Tradice jarních vycházek pro veřejnost spojených s poznáváním zpěvného ptactva ve volné přírodě vznikla roku 1982 v Anglii a k nám dorazila o deset let později. V Tachově se akce konala pod záštitou České ornitologické společnosti počátkem května 2012. Odborně akci zajistili Milena Prokopová z CHKO Český les a Pavel Řepa z CHKO Slavkovský les a současně člen naší ZO ČSOP Tachov.

vítání zpěvu 2012/1 vítání zpěvu 2012/2 vítání zpěvu 2012/3 vítání zpěvu 2012/4

více

Den Země (14.4.2012)

Středa 27 Únor 2013 at 4:54 pm

Celosvětový ekologický svátek Den Země připadá na 22. duben. V Tachově jsme jej letos oslavili již 14. dubna.

den země 2012/1 den země 2012/2 den země 2012/3 den země 2012/4

více

Výsadba břehového porostu u Svobodky (24.3.2012)

Středa 27 Únor 2013 at 4:53 pm

U potoka pod obcí Svobodka jsme letos vysázeli 50 ks olše lepkavé jako základ břehového porostu. Odrostky pro výsadbu jsme nakopali na opuštěné skládce zemin a sutí u Tachova. Kůly k dřevinám nám připravila a zdarma poskytla Pila Mýto (náš příznivec Martin Turner). Proti zvěři jsme stromky natřeli repelentem. Pracanti byly k vyšším výkonům povzbuzováni Anežkou a Adélkou Krejčí...

více

Monitoring žábí migrace (03-04.2012)

Středa 27 Únor 2013 at 4:50 pm

Na silnicích umírají pod koly aut ročně tisíce živočichů. K nejbezbrannějším z nich patří obojživelníci. Na upozornění paní Marie Janů jsme letos prováděli monitoring jarní migrace obojživelníků v okolí VN Lučiny...

více